Noteikumi

Izvēlieties noteikumu sadaļu

Te jaruna par cookies un to ka saits ir aizsargats ar TLS 1.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fringilla nec neque at fermentum. Nunc non egestas magna, quis lacinia nibh. Aenean nec lobortis leo. Aliquam condimentum diam eu risus sagittis porta. Donec porttitor lobortis facilisis. In aliquet neque leo, ut interdum ligula iaculis sit amet. Nullam quis justo quis augue aliquam ultrices.

Proin et lectus ligula. Sed venenatis cursus urna ac interdum. Duis lorem quam, imperdiet eu enim quis, pharetra posuere felis. Proin interdum ipsum vel sem convallis, egestas ullamcorper mi varius. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean rhoncus nunc quis orci mollis, nec interdum sapien condimentum. Praesent dictum dui nibh, vel rutrum eros vehicula id. Fusce id mollis eros. In rutrum vulputate ligula eu interdum. Morbi molestie mollis turpis. Pellentesque egestas feugiat egestas. Aenean quis leo erat.

Praesent vestibulum odio ut lorem tempor tempor. Curabitur fringilla quam quis sem tristique pulvinar. Vivamus ultrices est eget suscipit condimentum. Pellentesque tincidunt mollis justo non cursus. Aenean fermentum id tortor ac vestibulum. In at efficitur erat. Duis ornare enim non dolor vulputate laoreet. Pellentesque ac nisl imperdiet, molestie mauris ac, commodo tellus. Etiam aliquet laoreet ullamcorper. Praesent congue aliquam tellus, nec mollis ipsum aliquet sit amet. Nunc facilisis interdum molestie. Vestibulum non viverra nisl, posuere lacinia sem. Cras mattis dapibus risus, quis rhoncus libero porta ac.

Donec imperdiet magna ac felis pulvinar, vel sodales enim ullamcorper. Nullam urna sem, accumsan vel nibh ac, semper pretium erat. Donec sit amet fermentum nisl. In non mi ac est fringilla maximus. In at velit erat. Vestibulum iaculis enim ex, imperdiet consequat magna commodo sit amet. Ut in dolor eget erat rhoncus gravida finibus in felis. Nullam id augue at augue elementum sollicitudin sit amet eu elit. Nulla lobortis purus sed velit commodo, eu condimentum lacus mattis. Morbi aliquam augue sed tempor malesuada. Aenean sollicitudin arcu vitae porttitor ullamcorper. In tincidunt nisl enim, non aliquam diam euismod at. Curabitur a facilisis risus. Sed consequat lacus in nisl fermentum auctor. Morbi ex sem, elementum vitae leo id, posuere pellentesque ante.

Phasellus ullamcorper molestie ex, a facilisis diam vehicula id. Quisque ut felis lacinia, ullamcorper sem vitae, ornare enim. Maecenas pellentesque lobortis lacus nec blandit. Proin sem augue, consequat ut gravida vel, sollicitudin eget nisi. Nam a magna tristique, molestie eros fermentum, egestas diam. Duis accumsan magna turpis, vel pellentesque libero iaculis quis. Donec sit amet est vel eros placerat laoreet. Nullam accumsan egestas congue. Fusce interdum nibh sed blandit pulvinar. Nam nulla risus, interdum quis dictum sit amet, vehicula in ex. Maecenas commodo id mauris id iaculis. Etiam sit amet nunc quis dui consequat lacinia. Curabitur nunc tellus, tristique eu mattis et, dapibus vel nisi. Sed sed lorem et ante euismod facilisis vestibulum ac ex. Donec eget ante bibendum, egestas sapien a, dictum odio. Maecenas fringilla dignissim suscipit.

 1. Iznomātājs iznomā Nomniekam automašīnu (turpmāk tekstā – Auto), kas norādīta saistošajā Līgumā par automašīnas nomu. Vienlaicīgi ar Auto Nomniekam tiek nodots viss ar Auto saistītais aprīkojums un piederumi (atslēgas, dokumenti, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.).
 2. Nomnieks, parakstot Līgumu par automašīnas nomu un šos noteikumus (turpmāk abi kopā saukti – Līgums) apliecina, ka viņam ir atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība, tām nav uzlikts liegums un tās ir derīgas.
 3. Auto Nomniekam tiek nodots labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez defektiem. Visas sūdzības par Auto stāvokli jāiesniedz Iznomātājam nekavējoties pie Auto saņemšanas un pirms aizbraukšanas no Auto saņemšanas vietas. Sūdzības tiek fiksētas Līgumā paredzētajā vietā. Visas sūdzības, kas tiek saņemtas pēc tam, tiek uzskatītas par nepamatotām un par tām atbildību uzņemas Nomnieks.
 4. Nomniekam ir pienākums:
  a)     pirms Līguma noslēgšanas iemaksāt Iznomātājam došības naudu par Auto, samaksāt nomas maksu un apmaksāt visus papildus pakalpojumus, ja Nomnieks tādus izvēlējies;
  b)     pēc Līguma termiņa beigām nodot Auto Iznomātājam iepriekš norunātajā vietā un laikā, tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī un ar tādu pašu degvielas tvertnes daudzumu, kāds tas bijis Auto saņemšanas brīdī, kā arī ar visām iekārtām, piederumiem un dokumentiem. Ja Nomnieks nenodod Auto Iznomātājam noteiktajā vietā un laikā, tas par ikvienu laikā neatdoto Auto kavējuma dienu maksā Iznomātājam Līgumā noteikto nomas maksu par katru dienu līdz dienai, kamēr Auto tiek nogādāta atpakaļ Iznomātājam;
  c)     ievērot Auto drošas ekspluatācijas noteikumus un lietot Auto kā krietnam un rūpīgam saimniekam, ievērojot Līguma, visus spēkā esošos Ceļu satiksmes un citus saistošos noteikumus;
  d)     jebkāda Auto bojājuma gadījumā nekavējoties par to ziņot Iznomātājam pa tālr. +371 20660000 vai +371 20010111 un, vienojoties ar Iznomātāju, nepieciešamības gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, nogādāt Auto Iznomātājam adresē Brīvības iela 155/4, Rīga, Latvija;
  e)     veikt Līgumā paredzētos nomas un visus citus ar nomu un Auto lietošanu saistītus maksājumus, ievērojot Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus. Ikviens maksājums (soda naudas, nokavējuma procenti, dīkstāves izdevumi, administrācijas maksas, bojājumu novēršanas izmaksas, zaudējumi u.t.t.), kas ir jāveic Nomniekam (izņemot šajos noteikumos 4.punkta a) apakšpunktā minētos maksājumus), Nomniekam ir jāveic 5 (piecu) dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas, ja šos maksājumus nav bijis iespējams ieturēt no iemaksātās drošības naudas. Parakstot Līgumu, Nomnieks pielīgst sev pienākumu maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 5% (pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu par ikvienu maksājumu (katru atsevišķi), kas bija jāveic Nomniekam saskaņā ar Līgumu un/vai Pielikumu Nr.1, un/vai uzlikto atbildīgo iestāžu sodu, bet ko tas nav apmaksājis. Līgumsods maksājams papildus pamata maksājumiem un neatbrīvo Nomnieku no to apmaksas un Līgumsaistību pilnīgas izpildes;
  f)     sniegt Iznomātajam par sevi pilnīgu un patiesu informāciju un nekavējoties informēt Iznomātāju, ja Nomniekam Līguma darbības laikā mainās adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese;
  g)     visā šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par katru bojājumu, kas nodarīts Auto, un par ikvienu tādējādi radušos zaudējumu (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem) Iznomātājam un/vai trešajām personām, kas ir noticis Līguma noteikumu pārkāpuma, Nomnieka neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ.
  h)     nekavējoties apmaksāt visus administratīvos, Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un citus sodus, par kuriem Nomnieks ir zinājis vai ir bijis informēts no Iznomātāja, kas radušies Līguma darbības laikā. Nomnieks apņemas Iznomātājam uzrādīt minēto sodu apmaksu apliecinošus dokumentus Auto nodošanas brīdī. Gadījumā, ja pēc Auto atgriešanas Iznomātājam tiek konstatēts, ka Nomnieks nav veicis šo sodu apmaksu, Nomnieka pienākums ir samaksāt uzlikto soda naudu, kā arī samaksāt Iznomātājam administrācijas maksu (Pielikums Nr.1), ja soda apmaksu veicis Iznomātājs. Nomniekam ir pienākums apmaksāt arī visus citus sodus (tajā skaitā fotoradaru, videoradaru sodus), kas var Iznomātājam kļūt zināmi arī pēc šī Līguma darbības termiņa beigām, bet ir fiksēti tā laikā. Soda apmēra summas un administrācijas maksas var tikt ieturētas vai piedzītas saskaņā ar Līguma 8.punktu;
  i)     atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kuri radušies Iznomātājam sakarā ar trešo personu pieteiktajiem prasījumiem un pretenzijām attiecībā uz Auto par laiku, kad Auto ir bijis Nomnieka lietošanā;
  j)     ievērot Līgumā norādīto nobraukuma ierobežojumu; apmaksāt visu degvielu, kas tiek izmantota Auto lietošanai, un segt citus izdevumus, kuri ir saistīti ar Auto ekspluatāciju, segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Līguma darbības laikā, tai skaitā par Auto mazgāšanu un salona tīrīšanu;
  k)     turēt Auto diennakts apsargājamās stāvvietās;
  l)     darīt visu iespējamo, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Auto, tajā skaitā arī dabas stihiju laikā;
  m)    apmaksāt visas administrācijas maksas un sodus, kas radušies pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
  n)     pēc Iznomātāja pieprasījuma personīgi atrādīt Auto Iznomātājam, Iznomātāja norādītā vietā, laikā.
 1. Nomniekam ir aizliegts:
  a)     nodot Auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām. Ja Nomnieks ir nodevis Auto trešajai personai un tas tiek bojāts, tam radušies neatgriezeniski bojājumi vai notikusi tā pilnīga bojāeja, zādzība, Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi;
  b)     veikt Auto pārbūvi, uzstādīt tajā palīgiekārtas, aizvietot esošās iekārtas ar citām, kā arī patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību veikt jebkādus Auto remonta darbus vai detaļu nomaiņu, izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir iepriekš rakstiski saskaņotas ar Iznomātāju;
  c)     savā prombūtnes laikā atstāt Auto salonā Auto dokumentus un atslēgas;
  d)     smēķēt Auto;
  e)     piedalīties ar Auto jebkāda veida sacensībās; driftēt (braukt sānslīdē); izmantot to mācību braucienos; to ieķīlāt; nodot Auto apakšnomā; izmantot to pretlikumīgu darbību veikšanai; izmantot Auto braukšanai bezceļa apstākļos; izbraukt vai izvest (pārvietot) to no Eiropas Savienības; izmantot Auto citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai;
  f)     veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt Auto un/vai radīt jebkādus zaudējumus Iznomātājam.
 1. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas un atbilstošas degvielas lietošanu, uzpildot Auto, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras Auto degvielas uzpildīšanas reizes.
 2. Nomnieka iemaksāto drošības naudu Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 10 (desmit) darba dienām pēc dienas, kad Auto ir atgriezts atpakaļ Iznomātajam, vai ilgāk, ja Nomnieks Auto ir radījis bojājumus, par kuriem tam jāatlīdzina Iznomātājam un kurus Iznomātājs novērš, vai ja ir neskaidrības par neapmaksātiem sodiem, ko radījis Nomnieks.
 3. Ja šo noteikumu 4.punkta h) apakšpunkta kārtībā Nomnieks sodu apmaksu nav veicis, tad Iznomātājs apmaksā visus radušos sodus no Nomnieka iemaksātās drošības vai priekšautorizētās naudas un piemēro (ietur) administratīvo maksu saskaņā ar Pielikumu Nr.1. Tāpat no Nomnieka iemaksātās drošības vai priekšautorizētās naudas Iznomātājs vienpusēji bez Nomnieka piekrišanas ir tiesīgs ieturēt ikvienu Nomniekam piestādīto administrācijas maksu, dīkstāvi, maksājumus par Auto radītajiem bojājumiem, Pielikumā Nr.1 norādītos maksājumus, uzliktos sodus, u.tml. maksājumus. Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniedz iemaksāto drošības naudas apmēru, tad atlikušo daļu Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka bankas kartes (kā tas minēts Līgumā par automašīnas nomu) vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu sodu un/vai citu tam piestādīto maksājumu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
 4. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt, ka jebkādu maksājumu neveikšanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka personas datus trešajām personām piedziņas darbību veikšanai. Tāpat Iznomātājs Nomnieka datus un Līguma kopiju var iesniegt iestādēm, piemēram, policijai, tiesai u.t.t., lai pierādītu, ka Līguma darbības laikā Auto ir atradies pie Nomnieka.
 5. Visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, apmaksā Nomnieks neatkarīgi no tā vai piesaistīts advokāts vai cits speciālists.
 6. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma. Lai nodotu kādam savas tiesības un pienākumus, Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana.
 7. Nomnieks zina, ka Auto ir paaugstinātas bīstamības avots.
 8. Nomnieks ir tiesīgs lietot Auto Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu šī Līguma ietvaros citās Eiropas Savienības valstīs. Ja Nomnieks pārkāpj šī punkta noteikumus, Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt Nomniekam un Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgādāt Auto Iznomātājam. Šādā gadījumā Iznomātājs nesedz Nomniekam nekādus tam radušscaron;os zaudējumus un Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomnieka iemaksāto drošības naudu un Nomas maksu par atlikušajām diennaktīm. Papildus Iznomātājs var piestādīt Nomniekam administrācijas maksu un naudas sodu saskaņā ar Līgumu un Pielikumu Nr.1, kā arī Nomniekam ir pienākums segt visus Iznomātājam radušos zaudējumus.
 9. Ja Auto aiztur jebkādas valsts iestādes un Auto jebkādu iemeslu dēļ tiek nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai Auto jebkādu iemeslu dēļ tiek evakuēts, tad Nomniekam ir pienākums par to nekavējoties informēt Iznomātāju un veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Auto savā vai Iznomātāja lietošanā. Gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt Auto, neatlīdzinot Nomniekam nekādus zaudējumus. Šādos gadījumos Nomnieks joprojām paliek atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi (tajā skaitā apmaksāt visus tādejādi uzliktos sodus, dīkstaves izdevumus un citus Iznomātājam radītos zaudējumus), bet tas nedod tiesības Nomniekam uz nomas termiņa pagarinājumu un Iznomātājam nav pienākums atgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu.
 10. Ja Auto tiek izmantots pārkāpjot Līguma noteikumus, Iznomātājs patur sev tiesības jebkurā laikā pārņemt Auto savā valdījumā bez iepriekšēja brīdinājuma un vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus, neatgriež Nomniekam tā iemaksāto drošības naudu un nomas maksu par atlikušo nomas periodu, bet Nomniekam tiek papildus pielīgts pienākums segt visas Iznomātājam šādā veidā radušās izmaksas un zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kā arī visus Nomniekam (un/vai Auto) uzliktos sodus un sodus, kas minēti Pielikumā Nr.1.
 11. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus, kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, t.sk., bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas, un/vai nozaudēšanas izdevumus, Auto evakuācijas izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu šī Līguma darbības laikā Nomnieka vai trešo personu dēļ. Nomnieks ir informēts, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
 12. Iznomātājs nenes atbildību par jebkādu īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis Auto, tai skaitā par šī īpašuma pazušanu vai bojājumu. Šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visu īpašumu, ko tas pārvadā un kas atrodas Auto. Tāpat Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam par nāvi, miesas bojājumu vai citādu kaitējumu veselībai, kaitējumu videi vai jebkādu citu kaitējumu, kas radies Auto lietošanas rezultātā.
 13. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt, vai Nomnieks ievēro Auto ekspluatācijas un Līguma noteikumus.
 14. Auto ir apdrošināts atbilstoši OCTA noteikumiem. Par ikvienu Auto radīto bojājumu materiāli atbildīgs ir Nomnieks, taču Nomniekam ir iespēja Līguma ietvaros, atsevišķi piemaksājot par katru nomas diennakti, iegādāties KASKO apdrošināšanu, kas paredz, ka gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība šādos gadījumos tiek samazināta līdz EUR 0.00, par ko tiek veikta atzīme Līgumā par automašīnas nomu. Tomēr, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt KASKO atlīdzību Iznomātājam (vai izmaksā atlīdzību, kas pilnā apmērā nesedz radīto izdevumu apjomu), Nomnieks joprojām paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju un Nomniekam ir pienākums segt Iznomātājam 100% no jebkādu zaudējumu (gan tiešo, gan netiešo, gan nejaušo) un/vai izdevumu apmēra.
  KASKO apdrošināšana neattiecas uz situācijām, kad Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma nosacījumus un/vai spēkā esošos Ceļu satiksmes un/vai citus saistošos noteikumus un/vai ja Auto ir vadījis neautorizēts autovadītājs; šādā gadījumā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par jebkādiem Iznomātājam radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem).
 15. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Auto pirms Līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa Nomniekam netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Auto nav iespējams turpināt lietot Iznomātāja vainas dēļ (piemēram, Auto ir bojājumi, kurus nav radījis Nomnieks).
 16. Pusēm vienojoties, nomas termiņu ir iespējams pagarināt, bet Iznomātājs ir tiesīgs arī tam nepiekrist. Ja Iznomātājs nepiekrīt nomas termiņa pagarinājumam, tad Nomnieka veiktais maksājums par nomas termiņa pagarināšanu nedod tiesības Nomniekam uz turpmāku Auto nomu un Auto jānogādā atpakaļ Iznomātājam Līgumā noteiktajā laikā. Ja Iznomātājs ir piekritis termiņa pagarinājumam (tajā skaitā arī telefoniski vai elektroniski, par ko var arī neizdarīt piezīmi Līgumā), tad pagarinātais laika posms tiek ieskaitīts Līguma darbības laikā.
 17. Par Līguma darbības laiku tiek uzskatīts viss laika posms no Līguma parakstīšanas dienas līdz brīdim, kamēr tiek parakstīts Auto-Transportlīdzekļa saņemšanas akts (Līgumā par automašīnas nomu vai atsevišķā aktā). Tikmēr arī uzskatāms, ka Auto atrodas pie Nomnieka un Pusēm ir saistoši Līguma noteikumi. Akts uzskatāms par parakstītu, kad uz tā parakstās Iznomātājs. Neviena no Pusēm nav tiesīga kavēt minētā akta parakstīšanu.
 18. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir jārīkojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības valsts normatīvajiem aktiem, izsaucot policiju vai noformējot saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu, kā arī par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs. Ja Auto tiek bojāts citu nelaimes gadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts nelaimes gadījuma protokols. Par jebkādiem nelaimes gadījumiem un/vai Auto un/vai to daļu bojājumiem un/vai zādzību nekavējoties jāinformē Iznomātājs un jāizsauc policija un jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts šāds fakts, kā arī jāaizpilda atbilstošs ziņojums par to. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo nelaimes gadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par nelaimes gadījumu būtu pilnīga. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai apdrošināšanas kompānijai visās prasībās un/vai juridiskās lietās saistībā ar nelaimes gadījumiem, Auto vai tās daļu zādzībām. Jebkura policijas sastādīta akta kopija Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 3 dienu laikā no konkrētā gadījuma iestāšanās dienas.
  Ja Nomnieks nepienācīgi pilda vai nepilda šajā punktā noteikto, tas paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju par visiem Iznomātājam tādējādi radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušiem).
 19. Ja Līguma darbības laikā vai atdodot Auto Iznomātājam 14 dienu laikā tiek konstatēts, ka Līguma darbības laikā Nomnieka vainas, nolaidības, bezatbildības, nezināšanas, nevērības, ļaunprātības, neuzmanības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ Auto ir radušies bojājumi, Puses Līguma par automašīnas nomu norādītajā vietā vai atsevišķā aktā norāda Auto bojājumus. Ja Auto tiek nodots Iznomātājam bez fiziskas Nomnieka klātbūtnes, tad Iznomātājs šādu aktu ir tiesīgs sastādīt un parakstīt vienpusēji, pieaicinot klāt 2 lieciniekus, un tas ir saistošs Nomniekam.
  Pēc akta sastādīšanas Auto tiek nogādāts Iznomātāja izvēlētā autoservisā, kur aktā norādītie Auto bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina, izņemot gadījumus, kad Nomnieks papildus izvēlējies KASKO apdrošināšanu un kas definējami zem šīs apdrošināšanas noteikumiem un kurus apdrošināšanas kompānija apņemas segt. Auto remonta darbu izmaksas sedz Nomnieks, saskaņā ar Iznomātāja piestādīto tāmi 5 (piecu) dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas. Par laika posmu, kurā Auto tiek remontēts saistībā ar šajā punktā minētajiem bojājumiem, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam arī dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu. Izdevumu apmēru Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka bankas kartes (kā tas minēts Līguma par automašīnas nomu pirmajā lapā), ieturēt no iemaksātās drošības naudas vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu šo izdevumu apmaksu Iznomātāja noteiktajā termiņā.
 20. Ja Nomnieka vainas, neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ Auto nav iespējams iznomāt tālāk citām personām, tad Nomnieka pienākums ir maksāt Iznomātājam dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu par automašīnas nomu līdz brīdim, kamēr Auto atkal var iznomāt tālāk.
 21. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Iznomātāja telpās ierīkotajām videonovērošanas iekārtām un tam nav pretenziju šajā sakarā. Videonovērošanas mērķis ir Iznomātāja interešu un tiesību aizsardzība un drošība. Iznomātājs patur sev tiesības publicēt šos ierakstus ar televīzijas, avīžu un interneta starpniecību gadījumā, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezta, kā arī gadījumos, ja Nomnieks neatgādā Auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā laikā un vietā.
 22. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu un drošības naudu un piedzīt papildus izmaksas saskaņā ar Līgumu, Pielikumu Nr.1 un likumu.
 23. Nomnieks ir informēts, ka, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) dienu laikā no Līguma darbības termiņa beigām vai Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezts, Iznomātājs ziņos Latvijas Republikas drošības un varas iestādēm par iespējamo noziedzīga nodarījuma faktu.
 24. Persona, kas paraksta Līgumu juridiskas personas/uzņēmuma vārdā pati kā fiziska persona (Galvotājs) uzņemas atbildēt Iznomātajam kā pats parādnieks par Nomnieka Līgumā ietvertajām saistībām un prasībām, kas Iznomātājam var rasties vai ir radušās pret Nomnieku par Nomnieka saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai jebkuriem citiem Iznomātāja prasījumiem pret Nomnieku, kas izriet no Līguma un likuma.
 25. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesā Rīgā, pēc prasītāja izvēles, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šīs šķīrējtiesas vai Vispārējās jurisdikcijas tiesas reglamentu un tā pielikumiem, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā, latviešu valodā. Izskatāmā strīda priekšmets – jebkura mantiskā vai nemantiskā rakstura nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, t.sk. nesaskaņa vai prasība par līguma izpildi, līgumsoda samaksu, zaudējuma atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas nesaskaņas, kas skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai tulkošanu.
 26. Līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Līguma pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
 27. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka viņš ir izlasījis visus Līguma noteikumus, tam ir saprotamas tiesiskās sekas, kas iestājas parakstot šo Līgumu, un ka tas ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par Auto, norēķināšanās veidu un kārtību, Līguma izpildes kārtību un atbildību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. Nomnieks apliecina, ka visi Līguma punkti ir apspriesti un izskaidroti, un viņš tiem pilnībā piekrīt. Kā arī ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Pielikumu Nr.1 un piekrīt visiem tajā norādītajiem soda apmēriem, ko Nomnieks apņemas apmaksāt 5 dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas.
 28. Līguma noteikumi ir saistoši abu Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem pilnā tā apjomā.
 29. Jautājumus, kas netiek atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
 30. Ja kāds no šī Līguma punktiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējos šī Līguma punktus.
 31. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt to un uzņemties tajā ietvertās tiesības un pienākumus.
 32. Noteikumi sastādīti uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Šie noteikumi ir Līguma par automašīnas nomu neatņemams pielikums. Līgumam ir saistošs arī otrā pusē esošais Pielikums Nr.1.
  1. Iznomātājs iznomā Nomniekam automašīnu (turpmāk tekstā – Auto), kas norādīta saistošajā Līgumā par automašīnas nomu. Vienlaicīgi ar Auto Nomniekam tiek nodots viss ar Auto saistītais aprīkojums un piederumi (atslēgas, dokumenti, riepas, paklājiņi, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, trijstūris u.c.).
  2. Nomnieks, parakstot Līgumu par automašīnas nomu un šos noteikumus (turpmāk abi kopā saukti – Līgums) apliecina, ka viņam ir atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecība, tām nav uzlikts liegums un tās ir derīgas.
  3. Auto Nomniekam tiek nodots labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez defektiem. Visas sūdzības par Auto stāvokli jāiesniedz Iznomātājam nekavējoties pie Auto saņemšanas un pirms aizbraukšanas no Auto saņemšanas vietas. Sūdzības tiek fiksētas Līgumā paredzētajā vietā. Visas sūdzības, kas tiek saņemtas pēc tam, tiek uzskatītas par nepamatotām un par tām atbildību uzņemas Nomnieks.
  4. Nomniekam ir pienākums:
   a)     pirms Līguma noslēgšanas iemaksāt Iznomātājam došības naudu par Auto, samaksāt nomas maksu un apmaksāt visus papildus pakalpojumus, ja Nomnieks tādus izvēlējies;
   b)     pēc Līguma termiņa beigām nodot Auto Iznomātājam iepriekš norunātajā vietā un laikā, tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī un ar tādu pašu degvielas tvertnes daudzumu, kāds tas bijis Auto saņemšanas brīdī, kā arī ar visām iekārtām, piederumiem un dokumentiem. Ja Nomnieks nenodod Auto Iznomātājam noteiktajā vietā un laikā, tas par ikvienu laikā neatdoto Auto kavējuma dienu maksā Iznomātājam Līgumā noteikto nomas maksu par katru dienu līdz dienai, kamēr Auto tiek nogādāta atpakaļ Iznomātājam;
   c)     ievērot Auto drošas ekspluatācijas noteikumus un lietot Auto kā krietnam un rūpīgam saimniekam, ievērojot Līguma, visus spēkā esošos Ceļu satiksmes un citus saistošos noteikumus;
   d)     jebkāda Auto bojājuma gadījumā nekavējoties par to ziņot Iznomātājam pa tālr. +371 20660000 vai +371 20010111 un, vienojoties ar Iznomātāju, nepieciešamības gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, nogādāt Auto Iznomātājam adresē Brīvības iela 155/4, Rīga, Latvija;
   e)     veikt Līgumā paredzētos nomas un visus citus ar nomu un Auto lietošanu saistītus maksājumus, ievērojot Līgumā noteikto maksājumu kārtību un termiņus. Ikviens maksājums (soda naudas, nokavējuma procenti, dīkstāves izdevumi, administrācijas maksas, bojājumu novēršanas izmaksas, zaudējumi u.t.t.), kas ir jāveic Nomniekam (izņemot šajos noteikumos 4.punkta a) apakšpunktā minētos maksājumus), Nomniekam ir jāveic 5 (piecu) dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas, ja šos maksājumus nav bijis iespējams ieturēt no iemaksātās drošības naudas. Parakstot Līgumu, Nomnieks pielīgst sev pienākumu maksāt Iznomātājam nokavējuma procentus 5% (pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu par ikvienu maksājumu (katru atsevišķi), kas bija jāveic Nomniekam saskaņā ar Līgumu un/vai Pielikumu Nr.1, un/vai uzlikto atbildīgo iestāžu sodu, bet ko tas nav apmaksājis. Līgumsods maksājams papildus pamata maksājumiem un neatbrīvo Nomnieku no to apmaksas un Līgumsaistību pilnīgas izpildes;
   f)     sniegt Iznomātajam par sevi pilnīgu un patiesu informāciju un nekavējoties informēt Iznomātāju, ja Nomniekam Līguma darbības laikā mainās adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese;
   g)     visā šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par katru bojājumu, kas nodarīts Auto, un par ikvienu tādējādi radušos zaudējumu (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem) Iznomātājam un/vai trešajām personām, kas ir noticis Līguma noteikumu pārkāpuma, Nomnieka neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ.
   h)     nekavējoties apmaksāt visus administratīvos, Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un citus sodus, par kuriem Nomnieks ir zinājis vai ir bijis informēts no Iznomātāja, kas radušies Līguma darbības laikā. Nomnieks apņemas Iznomātājam uzrādīt minēto sodu apmaksu apliecinošus dokumentus Auto nodošanas brīdī. Gadījumā, ja pēc Auto atgriešanas Iznomātājam tiek konstatēts, ka Nomnieks nav veicis šo sodu apmaksu, Nomnieka pienākums ir samaksāt uzlikto soda naudu, kā arī samaksāt Iznomātājam administrācijas maksu (Pielikums Nr.1), ja soda apmaksu veicis Iznomātājs. Nomniekam ir pienākums apmaksāt arī visus citus sodus (tajā skaitā fotoradaru, videoradaru sodus), kas var Iznomātājam kļūt zināmi arī pēc šī Līguma darbības termiņa beigām, bet ir fiksēti tā laikā. Soda apmēra summas un administrācijas maksas var tikt ieturētas vai piedzītas saskaņā ar Līguma 8.punktu;
   i)     atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kuri radušies Iznomātājam sakarā ar trešo personu pieteiktajiem prasījumiem un pretenzijām attiecībā uz Auto par laiku, kad Auto ir bijis Nomnieka lietošanā;
   j)     ievērot Līgumā norādīto nobraukuma ierobežojumu; apmaksāt visu degvielu, kas tiek izmantota Auto lietošanai, un segt citus izdevumus, kuri ir saistīti ar Auto ekspluatāciju, segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Līguma darbības laikā, tai skaitā par Auto mazgāšanu un salona tīrīšanu;
   k)     turēt Auto diennakts apsargājamās stāvvietās;
   l)     darīt visu iespējamo, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Auto, tajā skaitā arī dabas stihiju laikā;
   m)    apmaksāt visas administrācijas maksas un sodus, kas radušies pārkāpjot šī Līguma nosacījumus, saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
   n)     pēc Iznomātāja pieprasījuma personīgi atrādīt Auto Iznomātājam, Iznomātāja norādītā vietā, laikā.
  1. Nomniekam ir aizliegts:
   a)     nodot Auto atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā trešajām personām. Ja Nomnieks ir nodevis Auto trešajai personai un tas tiek bojāts, tam radušies neatgriezeniski bojājumi vai notikusi tā pilnīga bojāeja, zādzība, Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi;
   b)     veikt Auto pārbūvi, uzstādīt tajā palīgiekārtas, aizvietot esošās iekārtas ar citām, kā arī patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību veikt jebkādus Auto remonta darbus vai detaļu nomaiņu, izņemot gadījumus, kad šādas darbības ir iepriekš rakstiski saskaņotas ar Iznomātāju;
   c)     savā prombūtnes laikā atstāt Auto salonā Auto dokumentus un atslēgas;
   d)     smēķēt Auto;
   e)     piedalīties ar Auto jebkāda veida sacensībās; driftēt (braukt sānslīdē); izmantot to mācību braucienos; to ieķīlāt; nodot Auto apakšnomā; izmantot to pretlikumīgu darbību veikšanai; izmantot Auto braukšanai bezceļa apstākļos; izbraukt vai izvest (pārvietot) to no Eiropas Savienības; izmantot Auto citu transportlīdzekļu vilkšanai, kā arī piekabes vai treilera vilkšanai;
   f)     veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt Auto un/vai radīt jebkādus zaudējumus Iznomātājam.
  1. Nomnieks ir atbildīgs par pareizas un atbilstošas degvielas lietošanu, uzpildot Auto, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras Auto degvielas uzpildīšanas reizes.
  2. Nomnieka iemaksāto drošības naudu Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 10 (desmit) darba dienām pēc dienas, kad Auto ir atgriezts atpakaļ Iznomātajam, vai ilgāk, ja Nomnieks Auto ir radījis bojājumus, par kuriem tam jāatlīdzina Iznomātājam un kurus Iznomātājs novērš, vai ja ir neskaidrības par neapmaksātiem sodiem, ko radījis Nomnieks.
  3. Ja šo noteikumu 4.punkta h) apakšpunkta kārtībā Nomnieks sodu apmaksu nav veicis, tad Iznomātājs apmaksā visus radušos sodus no Nomnieka iemaksātās drošības vai priekšautorizētās naudas un piemēro (ietur) administratīvo maksu saskaņā ar Pielikumu Nr.1. Tāpat no Nomnieka iemaksātās drošības vai priekšautorizētās naudas Iznomātājs vienpusēji bez Nomnieka piekrišanas ir tiesīgs ieturēt ikvienu Nomniekam piestādīto administrācijas maksu, dīkstāvi, maksājumus par Auto radītajiem bojājumiem, Pielikumā Nr.1 norādītos maksājumus, uzliktos sodus, u.tml. maksājumus. Ja kopējais maksājumu apmērs pārsniedz iemaksāto drošības naudas apmēru, tad atlikušo daļu Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka bankas kartes (kā tas minēts Līgumā par automašīnas nomu) vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu sodu un/vai citu tam piestādīto maksājumu apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
  4. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt, ka jebkādu maksājumu neveikšanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka personas datus trešajām personām piedziņas darbību veikšanai. Tāpat Iznomātājs Nomnieka datus un Līguma kopiju var iesniegt iestādēm, piemēram, policijai, tiesai u.t.t., lai pierādītu, ka Līguma darbības laikā Auto ir atradies pie Nomnieka.
  5. Visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu, apmaksā Nomnieks neatkarīgi no tā vai piesaistīts advokāts vai cits speciālists.
  6. Nomniekam nav tiesību nodot kādam savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma. Lai nodotu kādam savas tiesības un pienākumus, Iznomātājam nav nepieciešama Nomnieka piekrišana.
  7. Nomnieks zina, ka Auto ir paaugstinātas bīstamības avots.
  8. Nomnieks ir tiesīgs lietot Auto Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ar iepriekšēju Iznomātāja rakstisku piekrišanu šī Līguma ietvaros citās Eiropas Savienības valstīs. Ja Nomnieks pārkāpj šī punkta noteikumus, Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt Nomniekam un Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgādāt Auto Iznomātājam. Šādā gadījumā Iznomātājs nesedz Nomniekam nekādus tam radušscaron;os zaudējumus un Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomnieka iemaksāto drošības naudu un Nomas maksu par atlikušajām diennaktīm. Papildus Iznomātājs var piestādīt Nomniekam administrācijas maksu un naudas sodu saskaņā ar Līgumu un Pielikumu Nr.1, kā arī Nomniekam ir pienākums segt visus Iznomātājam radušos zaudējumus.
  9. Ja Auto aiztur jebkādas valsts iestādes un Auto jebkādu iemeslu dēļ tiek nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai Auto jebkādu iemeslu dēļ tiek evakuēts, tad Nomniekam ir pienākums par to nekavējoties informēt Iznomātāju un veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Auto savā vai Iznomātāja lietošanā. Gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājs ir tiesīgs pārņemt Auto, neatlīdzinot Nomniekam nekādus zaudējumus. Šādos gadījumos Nomnieks joprojām paliek atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma saistību izpildi (tajā skaitā apmaksāt visus tādejādi uzliktos sodus, dīkstaves izdevumus un citus Iznomātājam radītos zaudējumus), bet tas nedod tiesības Nomniekam uz nomas termiņa pagarinājumu un Iznomātājam nav pienākums atgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu.
  10. Ja Auto tiek izmantots pārkāpjot Līguma noteikumus, Iznomātājs patur sev tiesības jebkurā laikā pārņemt Auto savā valdījumā bez iepriekšēja brīdinājuma un vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam nekādus zaudējumus, neatgriež Nomniekam tā iemaksāto drošības naudu un nomas maksu par atlikušo nomas periodu, bet Nomniekam tiek papildus pielīgts pienākums segt visas Iznomātājam šādā veidā radušās izmaksas un zaudējumus (gan tiešos, gan netiešos, gan nejaušos), kā arī visus Nomniekam (un/vai Auto) uzliktos sodus un sodus, kas minēti Pielikumā Nr.1.
  11. Iznomātājs neatlīdzina Nomniekam zaudējumus, kā arī jebkādus iespējamos izdevumus, t.sk., bet ne tikai, Nomnieka un/vai trešo personu ceļa izdevumus, kravas vai bagāžas transportēšanas, un/vai nozaudēšanas izdevumus, Auto evakuācijas izmaksas, kas varētu rasties sakarā ar brauciena pārtraukšanu šī Līguma darbības laikā Nomnieka vai trešo personu dēļ. Nomnieks ir informēts, ka brauciena pārtraukšanas risks nav apdrošināts.
  12. Iznomātājs nenes atbildību par jebkādu īpašumu, kuru Nomnieks atstājis vai pārvadājis Auto, tai skaitā par šī īpašuma pazušanu vai bojājumu. Šī Līguma darbības laikā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visu īpašumu, ko tas pārvadā un kas atrodas Auto. Tāpat Iznomātājs nav atbildīgs Nomniekam par nāvi, miesas bojājumu vai citādu kaitējumu veselībai, kaitējumu videi vai jebkādu citu kaitējumu, kas radies Auto lietošanas rezultātā.
  13. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt, vai Nomnieks ievēro Auto ekspluatācijas un Līguma noteikumus.
  14. Auto ir apdrošināts atbilstoši OCTA noteikumiem. Par ikvienu Auto radīto bojājumu materiāli atbildīgs ir Nomnieks, taču Nomniekam ir iespēja Līguma ietvaros, atsevišķi piemaksājot par katru nomas diennakti, iegādāties KASKO apdrošināšanu, kas paredz, ka gadījumā, ja ir noticis negadījums, kas definējams zem KASKO apdrošināšanas riska, Nomnieka pašriska atbildība šādos gadījumos tiek samazināta līdz EUR 0.00, par ko tiek veikta atzīme Līgumā par automašīnas nomu. Tomēr, ja apdrošināšanas kompānija jebkādu iemeslu dēļ atsakās izmaksāt KASKO atlīdzību Iznomātājam (vai izmaksā atlīdzību, kas pilnā apmērā nesedz radīto izdevumu apjomu), Nomnieks joprojām paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju un Nomniekam ir pienākums segt Iznomātājam 100% no jebkādu zaudējumu (gan tiešo, gan netiešo, gan nejaušo) un/vai izdevumu apmēra.
   KASKO apdrošināšana neattiecas uz situācijām, kad Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma nosacījumus un/vai spēkā esošos Ceļu satiksmes un/vai citus saistošos noteikumus un/vai ja Auto ir vadījis neautorizēts autovadītājs; šādā gadījumā Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par jebkādiem Iznomātājam radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušajiem).
  15. Ja Nomnieks atdod Iznomātājam Auto pirms Līguma termiņa beigām, tad samaksātā nomas maksa Nomniekam netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Auto nav iespējams turpināt lietot Iznomātāja vainas dēļ (piemēram, Auto ir bojājumi, kurus nav radījis Nomnieks).
  16. Pusēm vienojoties, nomas termiņu ir iespējams pagarināt, bet Iznomātājs ir tiesīgs arī tam nepiekrist. Ja Iznomātājs nepiekrīt nomas termiņa pagarinājumam, tad Nomnieka veiktais maksājums par nomas termiņa pagarināšanu nedod tiesības Nomniekam uz turpmāku Auto nomu un Auto jānogādā atpakaļ Iznomātājam Līgumā noteiktajā laikā. Ja Iznomātājs ir piekritis termiņa pagarinājumam (tajā skaitā arī telefoniski vai elektroniski, par ko var arī neizdarīt piezīmi Līgumā), tad pagarinātais laika posms tiek ieskaitīts Līguma darbības laikā.
  17. Par Līguma darbības laiku tiek uzskatīts viss laika posms no Līguma parakstīšanas dienas līdz brīdim, kamēr tiek parakstīts Auto-Transportlīdzekļa saņemšanas akts (Līgumā par automašīnas nomu vai atsevišķā aktā). Tikmēr arī uzskatāms, ka Auto atrodas pie Nomnieka un Pusēm ir saistoši Līguma noteikumi. Akts uzskatāms par parakstītu, kad uz tā parakstās Iznomātājs. Neviena no Pusēm nav tiesīga kavēt minētā akta parakstīšanu.
  18. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, Nomniekam ir jārīkojas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības valsts normatīvajiem aktiem, izsaucot policiju vai noformējot saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu, kā arī par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs. Ja Auto tiek bojāts citu nelaimes gadījumu rezultātā (piemēram, koka vai citu priekšmetu uzkrišana), uz notikumu vietu jāizsauc policija un Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek sastādīts nelaimes gadījuma protokols. Par jebkādiem nelaimes gadījumiem un/vai Auto un/vai to daļu bojājumiem un/vai zādzību nekavējoties jāinformē Iznomātājs un jāizsauc policija un jāpārliecinās, ka tiek reģistrēts šāds fakts, kā arī jāaizpilda atbilstošs ziņojums par to. Nomniekam jāpārliecinās, ka tiek fiksēti visu pārējo nelaimes gadījumā iesaistīto pušu, kā arī aculiecinieku dati, lai informācija par nelaimes gadījumu būtu pilnīga. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam un/vai apdrošināšanas kompānijai visās prasībās un/vai juridiskās lietās saistībā ar nelaimes gadījumiem, Auto vai tās daļu zādzībām. Jebkura policijas sastādīta akta kopija Nomniekam ir jāiesniedz Iznomātājam ne vēlāk kā 3 dienu laikā no konkrētā gadījuma iestāšanās dienas.
   Ja Nomnieks nepienācīgi pilda vai nepilda šajā punktā noteikto, tas paliek pilnībā materiāli atbildīgs pret Iznomātāju par visiem Iznomātājam tādējādi radītajiem zaudējumiem (gan tiešajiem, gan netiešajiem, gan nejaušiem).
  19. Ja Līguma darbības laikā vai atdodot Auto Iznomātājam 14 dienu laikā tiek konstatēts, ka Līguma darbības laikā Nomnieka vainas, nolaidības, bezatbildības, nezināšanas, nevērības, ļaunprātības, neuzmanības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ Auto ir radušies bojājumi, Puses Līguma par automašīnas nomu norādītajā vietā vai atsevišķā aktā norāda Auto bojājumus. Ja Auto tiek nodots Iznomātājam bez fiziskas Nomnieka klātbūtnes, tad Iznomātājs šādu aktu ir tiesīgs sastādīt un parakstīt vienpusēji, pieaicinot klāt 2 lieciniekus, un tas ir saistošs Nomniekam.
   Pēc akta sastādīšanas Auto tiek nogādāts Iznomātāja izvēlētā autoservisā, kur aktā norādītie Auto bojājumi tiek novērsti uz Nomnieka rēķina, izņemot gadījumus, kad Nomnieks papildus izvēlējies KASKO apdrošināšanu un kas definējami zem šīs apdrošināšanas noteikumiem un kurus apdrošināšanas kompānija apņemas segt. Auto remonta darbu izmaksas sedz Nomnieks, saskaņā ar Iznomātāja piestādīto tāmi 5 (piecu) dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas. Par laika posmu, kurā Auto tiek remontēts saistībā ar šajā punktā minētajiem bojājumiem, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam arī dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu. Izdevumu apmēru Iznomātājs ir tiesīgs noņemt/atskaitīt no Nomnieka bankas kartes (kā tas minēts Līguma par automašīnas nomu pirmajā lapā), ieturēt no iemaksātās drošības naudas vai piedzīt maksu no Nomnieka ar trešo personu starpniecību, ja Nomnieks neveic labprātīgu šo izdevumu apmaksu Iznomātāja noteiktajā termiņā.
  20. Ja Nomnieka vainas, neuzmanības, nezināšanas, nevērības, bezatbildības, ļaunprātības, nejauša gadījuma vai trešo personu dēļ Auto nav iespējams iznomāt tālāk citām personām, tad Nomnieka pienākums ir maksāt Iznomātājam dīkstāves maksu par katru diennakti, kas ir identiska Auto vienas dienas nomas maksai saskaņā ar Līgumu par automašīnas nomu līdz brīdim, kamēr Auto atkal var iznomāt tālāk.
  21. Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Iznomātāja telpās ierīkotajām videonovērošanas iekārtām un tam nav pretenziju šajā sakarā. Videonovērošanas mērķis ir Iznomātāja interešu un tiesību aizsardzība un drošība. Iznomātājs patur sev tiesības publicēt šos ierakstus ar televīzijas, avīžu un interneta starpniecību gadījumā, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezta, kā arī gadījumos, ja Nomnieks neatgādā Auto Iznomātājam Nomas līgumā norādītajā laikā un vietā.
  22. Gadījumā, ja Nomnieks pārkāpj vai nepilda kādu no šī Līguma noteikumiem, Iznomātājs ir tiesīgs neatgriezt Nomniekam tā iemaksāto nomas maksu un drošības naudu un piedzīt papildus izmaksas saskaņā ar Līgumu, Pielikumu Nr.1 un likumu.
  23. Nomnieks ir informēts, ka, ja Auto netiek atgriezts Iznomātājam 2 (divu) dienu laikā no Līguma darbības termiņa beigām vai Iznomātāja pieprasījuma brīža atgriezt Auto un/vai Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Auto netiks atgriezts, Iznomātājs ziņos Latvijas Republikas drošības un varas iestādēm par iespējamo noziedzīga nodarījuma faktu.
  24. Persona, kas paraksta Līgumu juridiskas personas/uzņēmuma vārdā pati kā fiziska persona (Galvotājs) uzņemas atbildēt Iznomātajam kā pats parādnieks par Nomnieka Līgumā ietvertajām saistībām un prasībām, kas Iznomātājam var rasties vai ir radušās pret Nomnieku par Nomnieka saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai jebkuriem citiem Iznomātāja prasījumiem pret Nomnieku, kas izriet no Līguma un likuma.
  25. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā vispārējā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesā Rīgā, pēc prasītāja izvēles, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šīs šķīrējtiesas vai Vispārējās jurisdikcijas tiesas reglamentu un tā pielikumiem, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā, latviešu valodā. Izskatāmā strīda priekšmets – jebkura mantiskā vai nemantiskā rakstura nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, t.sk. nesaskaņa vai prasība par līguma izpildi, līgumsoda samaksu, zaudējuma atlīdzību vai nodrošinājumu, kā arī jebkuras citas nesaskaņas, kas skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai tulkošanu.
  26. Līgumu var izbeigt, grozīt un papildināt, Pusēm rakstiski par to vienojoties, kas tiek noformēts kā Līguma pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
  27. Nomnieks ar savu parakstu apliecina, ka viņš ir izlasījis visus Līguma noteikumus, tam ir saprotamas tiesiskās sekas, kas iestājas parakstot šo Līgumu, un ka tas ir saņēmis vispusīgu un pilnīgu informāciju par Auto, norēķināšanās veidu un kārtību, Līguma izpildes kārtību un atbildību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. Nomnieks apliecina, ka visi Līguma punkti ir apspriesti un izskaidroti, un viņš tiem pilnībā piekrīt. Kā arī ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Pielikumu Nr.1 un piekrīt visiem tajā norādītajiem soda apmēriem, ko Nomnieks apņemas apmaksāt 5 dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma dienas.
  28. Līguma noteikumi ir saistoši abu Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem pilnā tā apjomā.
  29. Jautājumus, kas netiek atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
  30. Ja kāds no šī Līguma punktiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējos šī Līguma punktus.
  31. Parakstot šo Līgumu Puses apliecina, ka tās ir tiesīgas parakstīt to un uzņemties tajā ietvertās tiesības un pienākumus.
  32. Noteikumi sastādīti uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Šie noteikumi ir Līguma par automašīnas nomu neatņemams pielikums. Līgumam ir saistošs arī otrā pusē esošais Pielikums Nr.1.

Noteikumi par to kas attiecas uz biznesa trānsfēru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fringilla nec neque at fermentum. Nunc non egestas magna, quis lacinia nibh. Aenean nec lobortis leo. Aliquam condimentum diam eu risus sagittis porta. Donec porttitor lobortis facilisis. In aliquet neque leo, ut interdum ligula iaculis sit amet. Nullam quis justo quis augue aliquam ultrices.

Proin et lectus ligula. Sed venenatis cursus urna ac interdum. Duis lorem quam, imperdiet eu enim quis, pharetra posuere felis. Proin interdum ipsum vel sem convallis, egestas ullamcorper mi varius. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean rhoncus nunc quis orci mollis, nec interdum sapien condimentum. Praesent dictum dui nibh, vel rutrum eros vehicula id. Fusce id mollis eros. In rutrum vulputate ligula eu interdum. Morbi molestie mollis turpis. Pellentesque egestas feugiat egestas. Aenean quis leo erat.

Praesent vestibulum odio ut lorem tempor tempor. Curabitur fringilla quam quis sem tristique pulvinar. Vivamus ultrices est eget suscipit condimentum. Pellentesque tincidunt mollis justo non cursus. Aenean fermentum id tortor ac vestibulum. In at efficitur erat. Duis ornare enim non dolor vulputate laoreet. Pellentesque ac nisl imperdiet, molestie mauris ac, commodo tellus. Etiam aliquet laoreet ullamcorper. Praesent congue aliquam tellus, nec mollis ipsum aliquet sit amet. Nunc facilisis interdum molestie. Vestibulum non viverra nisl, posuere lacinia sem. Cras mattis dapibus risus, quis rhoncus libero porta ac.

Donec imperdiet magna ac felis pulvinar, vel sodales enim ullamcorper. Nullam urna sem, accumsan vel nibh ac, semper pretium erat. Donec sit amet fermentum nisl. In non mi ac est fringilla maximus. In at velit erat. Vestibulum iaculis enim ex, imperdiet consequat magna commodo sit amet. Ut in dolor eget erat rhoncus gravida finibus in felis. Nullam id augue at augue elementum sollicitudin sit amet eu elit. Nulla lobortis purus sed velit commodo, eu condimentum lacus mattis. Morbi aliquam augue sed tempor malesuada. Aenean sollicitudin arcu vitae porttitor ullamcorper. In tincidunt nisl enim, non aliquam diam euismod at. Curabitur a facilisis risus. Sed consequat lacus in nisl fermentum auctor. Morbi ex sem, elementum vitae leo id, posuere pellentesque ante.

Phasellus ullamcorper molestie ex, a facilisis diam vehicula id. Quisque ut felis lacinia, ullamcorper sem vitae, ornare enim. Maecenas pellentesque lobortis lacus nec blandit. Proin sem augue, consequat ut gravida vel, sollicitudin eget nisi. Nam a magna tristique, molestie eros fermentum, egestas diam. Duis accumsan magna turpis, vel pellentesque libero iaculis quis. Donec sit amet est vel eros placerat laoreet. Nullam accumsan egestas congue. Fusce interdum nibh sed blandit pulvinar. Nam nulla risus, interdum quis dictum sit amet, vehicula in ex. Maecenas commodo id mauris id iaculis. Etiam sit amet nunc quis dui consequat lacinia. Curabitur nunc tellus, tristique eu mattis et, dapibus vel nisi. Sed sed lorem et ante euismod facilisis vestibulum ac ex. Donec eget ante bibendum, egestas sapien a, dictum odio. Maecenas fringilla dignissim suscipit.

Noteikumi par to kas attiecas uz evakuatora pakalpojumu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fringilla nec neque at fermentum. Nunc non egestas magna, quis lacinia nibh. Aenean nec lobortis leo. Aliquam condimentum diam eu risus sagittis porta. Donec porttitor lobortis facilisis. In aliquet neque leo, ut interdum ligula iaculis sit amet. Nullam quis justo quis augue aliquam ultrices.

Proin et lectus ligula. Sed venenatis cursus urna ac interdum. Duis lorem quam, imperdiet eu enim quis, pharetra posuere felis. Proin interdum ipsum vel sem convallis, egestas ullamcorper mi varius. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean rhoncus nunc quis orci mollis, nec interdum sapien condimentum. Praesent dictum dui nibh, vel rutrum eros vehicula id. Fusce id mollis eros. In rutrum vulputate ligula eu interdum. Morbi molestie mollis turpis. Pellentesque egestas feugiat egestas. Aenean quis leo erat.

Praesent vestibulum odio ut lorem tempor tempor. Curabitur fringilla quam quis sem tristique pulvinar. Vivamus ultrices est eget suscipit condimentum. Pellentesque tincidunt mollis justo non cursus. Aenean fermentum id tortor ac vestibulum. In at efficitur erat. Duis ornare enim non dolor vulputate laoreet. Pellentesque ac nisl imperdiet, molestie mauris ac, commodo tellus. Etiam aliquet laoreet ullamcorper. Praesent congue aliquam tellus, nec mollis ipsum aliquet sit amet. Nunc facilisis interdum molestie. Vestibulum non viverra nisl, posuere lacinia sem. Cras mattis dapibus risus, quis rhoncus libero porta ac.

Donec imperdiet magna ac felis pulvinar, vel sodales enim ullamcorper. Nullam urna sem, accumsan vel nibh ac, semper pretium erat. Donec sit amet fermentum nisl. In non mi ac est fringilla maximus. In at velit erat. Vestibulum iaculis enim ex, imperdiet consequat magna commodo sit amet. Ut in dolor eget erat rhoncus gravida finibus in felis. Nullam id augue at augue elementum sollicitudin sit amet eu elit. Nulla lobortis purus sed velit commodo, eu condimentum lacus mattis. Morbi aliquam augue sed tempor malesuada. Aenean sollicitudin arcu vitae porttitor ullamcorper. In tincidunt nisl enim, non aliquam diam euismod at. Curabitur a facilisis risus. Sed consequat lacus in nisl fermentum auctor. Morbi ex sem, elementum vitae leo id, posuere pellentesque ante.

Phasellus ullamcorper molestie ex, a facilisis diam vehicula id. Quisque ut felis lacinia, ullamcorper sem vitae, ornare enim. Maecenas pellentesque lobortis lacus nec blandit. Proin sem augue, consequat ut gravida vel, sollicitudin eget nisi. Nam a magna tristique, molestie eros fermentum, egestas diam. Duis accumsan magna turpis, vel pellentesque libero iaculis quis. Donec sit amet est vel eros placerat laoreet. Nullam accumsan egestas congue. Fusce interdum nibh sed blandit pulvinar. Nam nulla risus, interdum quis dictum sit amet, vehicula in ex. Maecenas commodo id mauris id iaculis. Etiam sit amet nunc quis dui consequat lacinia. Curabitur nunc tellus, tristique eu mattis et, dapibus vel nisi. Sed sed lorem et ante euismod facilisis vestibulum ac ex. Donec eget ante bibendum, egestas sapien a, dictum odio. Maecenas fringilla dignissim suscipit.